Vacuumtrailer

Under de senaste åren har vi haft förfogande över en speciell vakuumtrailer.

Denna används huvudsakligen om material skall tömmas från en silo underifrån eller ovanifrån, till exempel vid en kontaminering eller vid felleverans av av en produkt.

Vakuumtrailern kan också suga/tömma produkter från en annan bulktrailer för leverans till slutdestinationen. Detta inträffar vanligtvis vid en teknisk defekt eller vid olyckor.

Kontoret

Svanviks industriområde 258
471 72, Hjälteby

v
Z

Kvalitet & Miljö

COPYRIGHT  © 2019 | BESS Transport

Home

Tjänster

- Containertransporter

- Bulktransporter

- Vacuumtrailer

- Tankrengöring

- Lager / omlastning

Kvalitet & Miljö

- Kvalitetspolicy

- Miljöpolicy

Kontakt

COPYRIGHT  © 2019 | BESS Transport

Design Grafikbyrån.se