Kvalitetspolicy

Hos Bess är kvalitet synonymt med ”leverans enligt överenskommelse”. Ren produkt, levererad vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Olika kunder har olika krav, och dessa krav kan ständigt förändras.

Vi bör alltid ha ett avtal med våra kunder där krav och förväntningar är tydliga och där vi arbetar tillsammans för att kontinuerligt förbättra våra tjänster och på så vis generera nöjda kunder.

Företagsledningens uppgift är att se till att kvalitet alltid levereras till våra kunder och spelar därför en aktiv roll i arbetet för att vi som företag kontinuerligt förbättras.

Kontoret

Svanviks industriområde 258
471 72, Hjälteby

v
Z

Kvalitet & Miljö

COPYRIGHT  © 2019 | BESS Transport

Home

Tjänster

- Containertransporter

- Bulktransporter

- Vacuumtrailer

- Tankrengöring

- Lager / omlastning

Kvalitet & Miljö

- Kvalitetspolicy

- Miljöpolicy

Kontakt

COPYRIGHT  © 2019 | BESS Transport

Design Grafikbyrån.se