Miljöpolicy

Bulktransport är ett miljövänligt sätt att transportera. Inga förpackningar behövs, och nyttolasten är hög. Vi försöker alltid sträva efter att optimera användningen av vår lastbilsflotta och arbetar ständigt för att ha den mest miljövänliga utrustningen i vår bransch.

Vi försöker alltid sträva efter att arbeta enligt gällande lagar och förordningar inom branschen. Det är ett ledningsansvar att hålla företaget i front när det gäller teknisk utveckling, och vi ser till att alltid överväga implemention av nya program eller system som kan minska vårt koldioxidavtryck.

Kontoret

Svanviks industriområde 258
471 72, Hjälteby

v
Z

Kvalitet & Miljö

COPYRIGHT  © 2019 | BESS Transport

Home

Tjänster

- Containertransporter

- Bulktransporter

- Vacuumtrailer

- Tankrengöring

- Lager / omlastning

Kvalitet & Miljö

- Kvalitetspolicy

- Miljöpolicy

Kontakt

COPYRIGHT  © 2019 | BESS Transport

Design Grafikbyrån.se