BESS Transport

I mer än 30 år har Bess Transport levererat kvalitativa logistik- och transportlösningar med utgångspunkt på den vackra ön Tjörn utanför Stenungsund.

Idag är Bess en av de viktigaste aktörerna i den skandinaviska industrin för torrbulk transport. Vi utför mer än 4000 bulktransporter samt transporterar mer än 120.000 ton olika pulver- och granulerade varor varje år. Vår specialitet är transporttjänster med silobilar och containrar som används i intermodala transportlösningar.

Vi distribuerar alla typer av torra bulkprodukter. De senaste åren har vi också inriktat oss mot lager och omlastning av förpackad samt emballerad last till bulkform, inklusive vidare bulktransport till slutkund. För närvarande har vi 2300 m2 lager och vi planerar ytterligare expansion.

Alla våra lastbil- och släpvagnar är moderna och miljövänliga. Alla lastbilar är också utrustade med ett fullt integrerat Fleet Management System som möjliggör realtidsöversikt över alla våra lastbilar och våra kunders last.

År i branschen

Årliga bulktransporter

Kontoret

Svanviks industriområde 258
471 72, Hjälteby

v
Z

Kvalitet & Miljö

COPYRIGHT  © 2019 | BESS Transport

Home

Tjänster

- Containertransporter

- Bulktransporter

- Vacuumtrailer

- Tankrengöring

- Lager / omlastning

Kvalitet & Miljö

- Kvalitetspolicy

- Miljöpolicy

Kontakt

COPYRIGHT  © 2019 | BESS Transport

Design Grafikbyrån.se